Tuesday, June 12, 2012

DATA EXCEL SARINGAN KHAS TAHUN 2

Makluman kepada semua Penyelaras LINUS Sk, SJKC dan SJKT Daerah Hulu Perak:

Setakat jam 11.00 pagi 12 Jun 2012, hanya 39 sekolah yang telah menghantar data tersebut.
Untuk makluman, tarikh akhir penghantaran data tersebut ialah 11 Jun 2012. Juateru itu terdapat 17 sekolah yang masih belum menghantar data excel saringan khas Tahun 2.
Senarai sekolah yang gagal menghantar data tersebut akan dikeluarkan di blog ini esok.
Diharap sekolah yang belum menghantar data itu dapat mengambil tindakan segera bagi mengelakkan nama sekolah tersebut tersenarai.
Sekian, dimaklumkan.

No comments:

Post a Comment