Sunday, February 5, 2012

CONTOH PENGISIAN BORANG AKTIVITI MINGGUAN MURID LINUS TEGAR

Makluman kepada semua GB SK, SJKC dan SJKT Daerah Hulu Perak:

Berikut adalah contoh pengisian borang data terkini LINUS dan contoh pelaporan aktiviti mingguan untuk murid LINUS/LINUS Tegar seperti yang telah ditaklimatkan dalam Mesyuarat Kurikulum Daerah yang lalu.Makluman tambahan:
  1. Semua sekolah diwajibkan mengisi borang data linus terkini termasuk sekolah yang telah mencapai 100% aliran perdana.
  2. Laporan mingguan aktiviti murid LINUS/LINUS Tegar perlu diisi oleh sekolah yang masih mempunyai murid LINUS dan LINUS Tegar.
  3. Penghantaran laporan mingguan akan direkodkan dan dimaklumkan kepada pihak JPN, justeru itu sekolah yang terlibat perlu menghantar laporan setiap minggu tanpa GAGAL.
  4. Semua data dan laporan mingguan perlu dihantar kepada pegawai FasiLINUS PPD Hulu Perak dan sesalinan dokumen tersebut perlu difailkan untuk tujuan pemantauan oleh pihak JPN atau JNJK.

No comments:

Post a Comment