Friday, March 6, 2015

DIALOG PELAKSANAAN INTERVENSI LINUS2.0 BPSH

Kepada ,
Guru Besar SK, SJKC dan SJKT
Daerah Hulu Perak


Sukacita dimaklumkan bahawa TIADA sekolah daripada Daerah Hulu Perak terlibat. Hanya 20 sekolah daripada Daerah Kuala Kangsar dilibatkan dalam dialog tersebut.

Harap maklum.

Terima kasih.

No comments:

Post a Comment