Thursday, May 9, 2013

SEMAKAN BILANGAN MURID OLEH PENYELARAS LINUS SETELAH MENGISI DATA

Semua Guru Besar SK, SJKC dan SJKT
Daerah Hulu Perak,

Tuan/Puan,
Sila pastikan Penyelaras LINUS sekolah untuk menyemak jumlah bilangan murid yang menguasai, tidak menguasai, MBK dan TH supaya sama dengan jumlah murid dalam kelas yang terlibat. 
Lihat paparan di bawah untuk rujukan.

Sila maklumkan kepada FasiLINUS masing-masing jika pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan masalah ini.
Terima kasih.

No comments:

Post a Comment