Friday, September 21, 2012

BORANG PROFIL MURID LINUS TEGAR DAN LINUS

Makluman kepada semua GB SK, SJKC dan SJKT Daerah Hulu Perak:

Borang tersebut perlu diisi dalam 2 salinan. Sesalinan perlu dikembalikan kepada Pegawai FasiLINUS dan sesalinan lagi perlu dimasukkan dalam fail LINUS.
Semua sekolah yang masih mempunyai murid LINUS Tegar dan LINUS Tahun 3 DIWAJIBKAN mengisi borang tersebut. 
Murid LINUS Tegar dan LINUS Tahun 1 dan 2 perlu juga diisi dalam borang profil tersebut.
Tugas mengisi borang ini ialah guru LINUS (untuk murid LINUS) dan guru pemulihan khas/LINUS (untuk murid LINUS Tegar).


Borang tersebut boleh dimuat turun pada pautan berikut:


Taklimat tentang tatacara pengisian borang tersebut akan dijalankan pada 24 September 2012 beserta dengan taklimat pentadbiran Saringan 3, 6 dan 9.
Segala pertanyaan dan kemusykilan bolehlah diajukan semasa taklimat tersebut.

No comments:

Post a Comment