Friday, April 22, 2011

PENGISIAN DATA LINUS

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada semua guru LINUS di Daerah Hulu Perak di atas kejayaan mengisi data LINUS dalam portal NKRA. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang berjaya mencapai 100% untuk Saringan 1 dan Saringan 4. Kepada sekolah-sekolah yang belum mencapai KPI diharap dapat memantapkan perancangan program LINUS di sekolah masing-masing agar KPI dapat dicapai dalam saringan seterusnya pada bulan Jun nanti.

No comments:

Post a Comment