Tuesday, December 21, 2010

Salah Faham Tentang Murid LINUS Tegar

Kebanyakan guru masih keliru tentang murid LINUS tegar. Untuk Numerasi murid yang hanya menguasai Konstruk 1 dan 2 atau pun gagal menguasai kedua-duanya atau menguasai mana-mana Konstruk 1 atau 2 dikategorikan sebagai MURID LINUS TEGAR. Jadi untuk keluar daripada LINUS TEGAR maka murid tersebut perlu menguasai sekurang-kurangnya Konstruk 1 hingga 3. Maka murid tersebut akan dikategorikan pula sebagai LINUS biasa. Diharap penjelasan ini dapat memberikan kefahaman yang jelas kepada guru-guru semua.

No comments:

Post a Comment