SENARAI TUGAS FASILINUS


1.     Bertanggungjawab kepada sekolah-sekolah di bawah seliaan dan bimbingan    
       berdasarkan nisbah 1:30.
2.     Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui :
a) 
Media cetak
b)
Media elektronik
c)
Taklimat / kursus / bengkel / mesyuarat
 
3.  Mengadakan dan menyelaras latihan-latihan on-site (di sekolah / PKG / premis kerajaan), kepada guru    
     LINUS   sekurang-kurangnya 18 jam setahun. 
              a) Amalan terbaik P&P dilaksanakan di bilik darjah.
b           b) Bengkel penyediaan media pengajaran dilaksanakan secara bersiri             
             c) Membina bahan bantu mengajar untuk guna sama dalam kalangan guru

4.     Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam pengurusan instruksional.
a)  Perbincangan bersama guru LINUS, beri cadangan penambahbaikan.
b)  Menentukan pendekatan/kaedah/teknik P&P yang sesuai.

5.     Mencerap dan membimbing pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran LINUS di sekolah.
a)  FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran
     dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas.

6.     Membantu pelaksanaan LINUS dari segi:
a)
Sistem Fail
b)
Pentadbiran Saringan
c)
Media Pengajaran Dan Pembelajaran

7.     Mengumpul dan menganalisis data:
a)
Keputusan Saringan
b)
Data guru LINUS dan guru Pemulihan Khas

8.     Membantu guru Pemulihan Khas menempatkan murid  LINUS Tegar di kelas Pemulihan Khas.

9.     Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan pelan tindakan LINUS.

10.  Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan Murid LINUS.

No comments:

Post a Comment